ĀRDRUVJU HRONOLOĢIJA

Kādreizējais Rīgas namnieku būves veids. (Pēc J.K.Broces zīmējuma). Gludas gotikas perioda namdaru durvis.
Rīgas pils. Vārti no priekšpils uz pils pagalmu (Pēc J.K.Broces zīmējuma). Saskaņā ar apraksta tekstu Ordeņa pilī varēja iekļūt "pa velvētu vārtu aili ziemeļu pusē. Tajā divkārši vārti, piedzīti ar dzelzs (naglām) ar durvīm un virām. Vārtu ailas priekšā koka vārti ar koka režģi un durvīm ar virām." Dzelzs naglas, kuru galviņu izmērs nereti pārsniedza 3cm un reljefs 1,5cm, vienlaikus bija gan vērtņu armējums, gan galvenais dekoratīvais elements.
Doma baznīca, Ziemeļu ieeja (XXgs.sākuma fotoattēls). Gludas namdaru durvis ar polihromu iluzoru apdari (krāsotājs Kords Meijers (Meyer)(?), XVIIgs.beigas)
Melngalvju nama sānu ieeja. Arhitekts K.Haberlands, 1793.gads. Klasicisma durvju kompozīcija.
Klasicisma durvju dekors Rīgā, Grēcinieku ielā 4. XVIIIgs. beigas.
Savrupnams Rīgā, Blieķu ielā 9. Arhitekts K.Felsko, 1883.gads. Eklektisms.
Jūgendstila durvis
A - XIXgs. sākumā publicētais "durvju motīvs jaunā stilā" ,
B - ieejas durvis Alberta ielā 4 (M.Eizenšteins, 1904.g.),
C - Antonijas ielā 8 (K.Pēkšēns, 1903).
Ārdurvis nacionālā romantisma formās. Arhitekts A.Vanags, 1907.gads.
Art-deco stila ārdurvis Rīgā, Lāčplēša ielā 117 (arhitekts D.Zariņš, 1925).

06.07.2005.
Teksts un attēli Text and pictures
(c) Arturs Lapins 2005.
Teksta un/vai attēlu izmantošanas gadījumā atsauce uz autoru obligāta.
If any part of text and / or pictures are used, refering to the author is mandatory.