Arhitektūras un fotogrāfijas projektos izmantotās iekārtas var nosacīti iedalīt divās daļās - aparatūra un programmatūra (hardware & software). Pirmo - aparatūras daļu veido viss, ko var aptaustīt un paturēt rokās. Otro - programmatūras daļu veidu datorprogrammas, kuras ir piemērotas konkrētu uzdevumu veikšanai vai operāciju izpildei.
Equipment used in architectural restoration and photography projects, can be conditionally divided in two parts: hardware and softwaree. The first part - hardware, is everything, what can be touched. The second - software - are programs, which are suited for definite tasks or operations.

. . . H . A . R . D . W . A . R . E . . .

Vidēja formāta kamera CAMBO ainavu un arhitektūras fotografēšanai. Galvenā kameras priekšrocība - iespēja pārvietot objektīvu neatkarīgi no attēla plaknes. Fotografējot arhitektūru, ir būtiski, lai līnijas, kuras dabā ir vertikālas, savu vertikalitāti saglabātu arī fotogrāfijā. Kameras ar objektīva sagāšanas un pārvietošanas (tilt and shift) funkciju ļauj iegūt attēlus, kuri labāk atbilst tam, ko redzam.
Medium format CAMBO camera for landscape and architectura photography. Main feature - tilting and shifting of lens independantly from film plane. Essential, when vertikal lines of a building shall remain vertical in picture, too.
Ikdienā ērtāk lietojama CANON digitālā kamera. Viegla, parocīga, mobila - tās būtu galvenās īpašības, kas padar šo kameru par neatsveramu instrumentu. CCD nodrošinātā izšķirtspēja (3072*2048), protams, nav salīdzināma ar to, ko iegūst, skenējot 6x6 vai 6x9 filmu, tomēr ikdienas vajadzībām tā ir pilnīgi pietiekama un ļauj iegūt līdz kvalitatīvu fotogrāfiju (digitālu izdruku) līdz pat A4 formāta izmēram.
Easier to use everyday camera by CANON. Ligth, handy, mobile - the key features, making this camera a great instrument. Up to A4 size digital print can be aquired with sufficient quality.
Jaunākais ieguvums - binokulārs mikroskops ar 50..500x palielinājumu. Teicams instruments slāņu identificēšanai krāsojuma izpētes procesā.
Latest acquisition - binocular microscope, magnifying 50..500 times. Great for identification of paint layers during architectural paint reserach.