Arhitektūras un fotogrāfijas projektos izmantotās iekārtas var nosacīti iedalīt divās daļās - aparatūra un programmatūra (hardware & software). Pirmo - aparatūras daļu veido viss, ko var aptaustīt un paturēt rokās. Otro - programmatūras daļu veidu datorprogrammas, kuras ir piemērotas konkrētu uzdevumu veikšanai vai operāciju izpildei.
Equipment used in architectural restoration and photography projects, can be conditionally divided in two parts: hardware and software. The first part - hardware, is everything, what can be touched. The second - software - are programs, which are suited for definite tasks or operations.

. . . S . O . F . T . W . A . R . E . . .

GIMP (GNU manipulation program) ir Brīvās programmēšanas fonda (Free software foundation) ietvaros izveidota attēlu apstrādes programma. Tā tiek izplatīta GNU vispārīgās licences ietvaros, kas nozīmē, ka tā izmantojama bez maksas.
Kaut arī forumos ir dzirdēts viedoklis, ka ar GIMP nav iespējams strādāt, vairumam attēlu apstrādes darbību tā ir vairāk kā pietiekama. Sākotnēji tā var likties smagnēja un neērta, tomēr programmā ir realizētas daudzas ieceres, kuras varētu tikai vēlēties profesionālajām (maksas) programmām.
Vēl viena GNU vispārīgās licences ietvaros izplatīta programma atsevišķu attēlu savietošanai.
Programmas Hugin pamatā ir vācu profesora H.Derša (Dersch) izstrādāts programmu, jeb kā viņš pats tos nosaucis palīgu (helper) komplekss panorāmu veidošanai. Unikāls algoritms ļauj ne tikai savietot atsevišķus attēlus, bet arī iztaisnot attēlus plaknē un labot perspektīves un optikas kropļojumus.